Rama en Sita op bezoek bij De Groene Godin


rama&sita

Vandaag voelde ik me geroepen om op bezoek te gaan bij De Groene Godin, en de gelegenheid te nemen om het Ramayana verhaal te vertellen aan de hand van twee Wayang Golek Purwa: Rama en Sita.

Eigenlijk zijn deze poppen vrij eenvoudig te vinden voor toeristen, ik heb dit type verschillende keren in diverse kringloop winkels gezien, zelf kreeg ik ze van vrienden. De twee poppen wilden deze keer wel met me mee, het werd tijd dat ze verder konden gaan naar een ander.

Thuis had ik tot nog toe geen ritueel werk met deze poppen gedaan, ze keken als wachters uit op mijn zuidelijk gelegen tuin en werden voornamelijk opgeladen door de zon, ik ervaarde hen dan ook als vrij rustig en weinig beladen.

Tijdens mijn verhaal nam ik een van de poppen ter hand, en terwijl ik deze in beweging bracht voelde ik dat het levendig werd, ik werd hierdoor uitgenodigd om in een andere staat van bewustzijn te gaan.
Vanwege de setting waar ik me bevond, heb ik dit kort gehouden.
Dit gebeuren verraste me wel, deze poppen bleken krachtiger dan ik had verwacht, kennelijk hadden ze toch ‘iets’ opgepikt van de energie in mijn huis!

Terloops werd door een van de aanwezigen verwezen naar een traditie, die zegt dat een eenzame pop ongeluk brengt, terwijl ik de nadruk leg op het gegeven dat zo’n pop zich prettiger voelt als deze samen is met een gezel.
Er zijn in de indische gemeenschap nogal wat spookverhalen in omloop over dit soort poppen, maar zelf wilde ik niet zoveel nadruk leggen op sensatieverhalen uit de tweede hand.

Aan het slot van mijn verhaal had ik deze poppen willen schenken aan de eigenaars van deze winkel, omdat ze onlangs een jubileum hadden, maar het bleek passender om ze weg te schenken aan een ander koppel die veel affiniteit bleken te hebben met dit type spirit-doll.
Na wat ikzelf heb ervaren met deze poppen, besefte ik des te meer dat het werken met deze energie niet voor iedereen is aanbevolen.

Ik vond het fijn om deze gelegenheid genomen te hebben met mijn coming-out op het gebied van aziatische spiritualiteit en esoterie.

 

 

 

Ontmoetingen met de voormoeders


Vandaag in een veilige en vertrouwde setting van vrienden met ervaring, trancewerk gedaan.
Mijn intentie is om meer contact te krijgen met de onbekende en onbenoemde voormoeders van de javaanse tak van mijn roots.
Dit proces is al een paar jaar gaande, mede geholpen door het verwerven van krissen en wajangpoppen.

Zingen, bewegen…en door de sluiers over me heeen te trekken, ontstaat de gelegenheid om de sluiers naar de andere werkelijkheid opzij te schuiven.

De volgende beelden en bewegingen komen door: een balinese dans, een gesluierde vrouw, vrouwen in de rijstvelden.
Hele subtiele beelden, geen heftige gebaren, evengoed intens.

Weer een stapje verder gedaan op mijn pad…de weg is nog lang, maar ik heb al een heel stuk afgelegd!

 

Maanviering Godinnentempel Amsterdam


 

bird1

Vandaag ging Garuda weer met mij mee, deze keer  naar de maanviering bij de Godinnentempel Amsterdam.

Ook deze keer was voor mij een verdere stap in de coming-out op mijn spirituele pad: chinees-indisch in Nederland.

Met hulp van Garuda mijn intentie uitgesproken, om meer contact te maken met mijn onbekende indische voormoeders.
Er is weinig documentatie hierover, maar het doen van rituelen helpen mij in dit proces: werken met wayang en keris geven mij extra verbinding met de Javaanse spiritualiteit.
Ik heb me voorgenomen om spoedig naar Java te gaan,  om contact te leggen met de voormoeders en overige spirits van het land.

Een paar anderen van de aanwezigen, werden ook door Garuda geholpen om hun intentie uit te spreken. Bijzonder, om te zien hoe Garuda laat zien waartoe hij in staat is: plaatsen van focus, richten van intentie!

Full moon in virgo 2016 @ Aliran tenaga dalam


Deze shabbat ging ik naar open dag Aliran tenaga dalam, indische spiritualiteit.
Hier kreeg ik weer de kans om te proeven aan diverse aspecten van de indische kant van mijn roots:

  • diverse grondings-oefeningen uit de pencak-silat deden me denken aan vergelijkbare technieken uit de gongfu: de paardenstand is een pittige oefening, die wil ik wel vaker gaan doen.
  • pidjit-massages, fijn om te oefenen!
  • obat/djamu-kruidenleer, de geuren die me doen denken aan Java
  • het maken van een djimat-krachtvoorwerp: ik schrijf een gebed voor een dierbare, zing de intentie er in ter bekrachtiging

Het was fijn om hier wat vrienden en kennissen te ontmoeten, de esoterische kant van het indisch-zijn te proeven.
Inderdaad hoog tijd voor mij om hier weer meer ruimte voor te maken in de context van voorouder-werk!

 

My framework of belief


Q:

I look forward to hearing more about the chinese-javanese archetypes/ deities/ heroes and practices as you find out about them. finding frameworks seems crucial to making sense of our world(s)

A:

The pre-muslim Javanes deities came from India, even nowadays the stories of Mahabharat and Ramayan are still enacted in theaters (shadowplay, puppets and actors).
Mysticism is an important part of ‘being Javanese’ (kejawen).
Several puppets crossed my path and entered my house, giving me a focus to reconnect to my unnamed javanese female ancestors.
Gatotkaca, son of Bhima, was the paragon of the young republic of Indonesia!
The pre-communist Chinese deities are still honoured by southern chinese in diaspora.
I grew up with the stories of the Three Kingdoms, Loyal GuanYu and Compassionate GuanYin are my most favored deities of this tradition.

I consider the statues of the deities acting as a focus, a channel, a gate, a connection-point between the ordinary reality and the otherworld.
Any visible manifestation of the Unseen in our world is a Mask, a Persona, a translation of the Unmentionable into frameworks we can understand.

Workshop indisch energiewerk 2


Vandaag is het zover, Richard geeft zijn workshop bij mij thuis!
Door een last-minute afzegging waren we nu met twee mannen en twee vrouwen.
Ondertussen was mijn buurman nog bezig met wat extra beveiliging aan te brengen in mijn huis.
Deze sessie liep anders dan gepland, ik ervaarde nog de onrust van de recente inbraak.

Gelukkig hadden we een leuk groepje deelnemers bij elkaar. De ene vrouw bleek een buurtgenoot te zijn die ik al eerder had ontmoet op het dorpsplein, de andere was een leuke indo.

Oefeningen:

Krachtvoorwerp maken (van beschreven bananenblad) en laden met intentie: wat is op dit moment het belangrijkste in je leven? Voor mij zijn het de hartsverbindingen die ik heb in mijn wijk (behulpzame buren naast mij, een lieve buurvrouw verderop)

Gronden, innerlijke kracht verzamelen (zitten als een berg), grenzen aangeven; het krachtvoorwerp gebruiken bij het ‘lezen’ van iemand.
Deze keer werd ook expliciet duidelijk dat kracht voor positieve en negatieve doeleinden gebruikt kan worden, maar dat in de workshop alleen positief gebruik aangeboden zou worden!

Een goede tip voor extra bescherming van het huis: spiegels laden met intentie, dan plaatsen  voor het raam richting straat.
Doet me denken aan fengshui-principes!

Afgesloten met een healing van Richard voor iedereen, dat had ik wel nodig, vond ook wel interessant om te zien hoe hij op klassiek sjamanistische wijze energie bij iemand inblies.

Na afloop nog even samen eten en gezellig napraten, dan ieder weer zijns weegs.

Terugkijkend, vind ik fijn dat de basisprincipes (gronden, centeren, focus) helder worden aangeboden op een manier dat zowel beginners als gevorderden er iets mee kunnen.

Ondertussen is extra beveiliging in mijn huis geplaatst door mijn buurman, daar ben ik ook blij mee!

RAMALAN JAYABAYA MUSARAR


Looking for a good translation 😉

alangalangkumitir

Asmaradana

Kitab Musarar inganggit
Duk Sang Prabu Jayabaya
Ing Kediri kedhatone
Ratu agagah prakosa
Tan ana kang malanga
Parang muka samya teluk
Pan sami ajrih sedaya.

Milane sinungan sakti
Bathara Wisnu punika
Anitis ana ing kene
Ing Sang Prabu Jayabaya
Nalikane mangkana
Pan jumeneng Ratu Agung
Abala para Narendra.

Wusnya mangkana winarni
Lami-lami apeputra
Jalu apekik putrane
Apanta sampun diwasa
Ingadekan raja
Pagedhongan tanahipun
Langkung arja kang nagara.

Maksihe bapa anenggih
Langkung suka ingkang rama
Sang Prabu Jayabayane
Duk samana cinarita
Pan arsa katamiyan
Raja Pandhita saking Rum
Nama Sultan Maolana.

Ngali Samsujen kang nami
Sapraptane sinambrama
Kalawan pangabektine
Kalangkung sinuba suba
Rehning tamiyan raja
Lan seje jinis puniku
Wenang lamun ngurmatana.

Wus lengah atata sami
Nuli wau angandika
Jeng Sultan Ngali Samsujen
“Heh Sang Prabu Jayabaya
Tatkalane ing sireku
Kandhane Kitab Musarar.

Prakara tingkahe nenggih
Kari ping telu lan para
Nuli cupet keprabone
Dene ta nuli sinelan
Liyane teka…

View original post 1.598 woorden meer