Reisblog: Munduk, op zoek naar de voorouderlijn


De aanleiding van deze reis was het koffiedik orakel van ruim een jaar gelezen, waaruit bleek dat de overledenen, mijn voorouderveld aandacht vroeg om de overgedragen vooroudertrauma’s te helen.

Thema’s: migratietraumas (ontworteld, vreemdelingendienst in een vreemd land, xenofobie , spagaat tussen de culturen.

Vandaag had ik een consult met een plaatselijke paragnost, ik stelde de vraag ‘hoe nu verder, hoe kan ik nog meer contact maken met de chinees-indische voorouders?

Na een korte meditative gaf hij wat informatie door. De China-Java connectie was me al bekend: mislukte invasie van Kubilai Khan in de nadagen van het Singhasari-rijk, de ontdekkingsreizen van Zheng He. Wat nieuw was: de China-Bali connectie,  bijvoorbeeld Pura Batur (Tuluk Biyu, gewijd aan de Godin van het meer, die verbonden is aan het Koningshuis Balingkang), het dorp Pingan met de Tempel van Koning Balingkang die een Chinese notabele huwde, deze Tempel heeft overduidelijk Chinese invloeden zoals het beeld van Guanyin; tenslotte het dorp Songan dat tijdens de Song-dynastie gesticht zou zijn.

Kennelijk heb ik niet alleen op Java, maar ook op Bali de chinees-indische connectie op te zoeken!

Morgen ga ik op expeditie met de orakel man als gids, het idee is om de heilige plekken te bezoeken, gebeden en offers aan te bieden met het verzoek om meer verbinding te krijgen met mijn voorouderlijn.

Advertenties

Reisblog: op zoek naar de chinees-indische voorouders


Vandaag neem ik de tijd voor de Chinese stad Semarang.

Ik vond het belanrijk om te begonnen bij de grote Tempel van Zheng Ho, de stichter van deze stad: Dit temelcomplex is groot, heeft verspreid  over het terrein meerdere tempels, indrukkend om te zien hoe goed deze is onderhouden door levendige gemeenschap! De meeste gebouwen waren door hun open inrichting goed te bezichtigen, maar het middelste deel van het heilige om was dan alleen voor mensen die kwamen bidden, het voel de voor mij niet goed om als leek naar binnen te gaan. Een paar gebouwen waren wel toegankelijk voor leken,  de toezichthouders wenkten me om binnen te komen, dat gaf me de ruimte om verder naar binnen te gaan.

Na dit uitgebreide tempelbezoek aan de rand van de stad nog gezocht naar de djamu fabriek Njonja Meneer, maar helaas was dit iconische merk begin Augustus failliet verklaard!.

Bij toko Oen nog frozen capucinno gedronken, ook al zo’n iconische plek van tempo doeloe, de tijd waar mijn directe voorouders in opgroeiden vanaf het moment dat betovergrootvader de oversteek maakte van Fujian naar Java. Ergens in 1850, dus vanuit de tegen van de opiumoorlogen naar de drup van de Dipanegara opstand.

De grote Kerk was helaas dicht, maar toch foto’s kunnen maken van het gebouw en een aantal andere koloniale gebouwen er om heen. Semarang ademt hier en daar nog de geesten van koloniale tijd. Vooral Lawang Sewu,  waar tijdens Japanse bezetting gevangenen werden ondervraagd en opgehangen. Geen plek om te logeren, en ook overdag valt op de grote zolder noch echos van die tijd waar te nemen.

Per meelift scooter (Ja daar is een app voor) naar de andere belangrijke Chinese Tempel Tay Kak Sie. Hier nam ik de kans waar om de dienstdoende (leken?)broeder om namens mij wierook te branden en het orakel te raadplegen. Na het branden van wierook bij het altaar van de Hemelgod, raadpleegde hij eerst de maanschijven. Bij de eerste drie worpen waren beide schijven steeds gelijk, dus kon er geen antwoord gegeven worden, bij de vierde worp waren de schijven onderling verschillend, toen moest ik later terugkomen. Na de lunchpauze lag het antwoord klaar, nummer 8! Hier moet ik later goed voor zitten: Ik vroeg namelijk om zegen voor mijn huidige Reis door Nusantara. Na afloop een gepaste donatie gedaan en me voorgenomen om eerstvolgende kans in de Tempel van Guanyin te Zeedijk ook wierook te branden en een donatie te doen.

De dag afgesloten met nieuwe goede sandalen  te kopen. Ook wel symbolisch te duiden.

 

Vooroudertablet


ancestral tablet
皇(huáng)清(qīng): keizerlijke Qing dynastie
顯(xĭan)考 (kăo): eerbiedwaardige overledene
欽(qīn),
遇 (yù),
吳(wú),
府(fǔ): familie
君(jūn): de edele
神(shén) 主(zhǔ): spirit zetel

孝(xiào) 男(nán): respectvolle zoon
昭(zhāo) 明(míng): de naam van de zoon van de overledene
西山 (xīshān): westelijke bergen
汪(wāng) 河(hé): wang rivier
奉祀 (fèng sì): gewijd aan

 

 

Stiltewandelingen Amsterdam Noord op moederdag 2016


Wandelen door de polder, in stilte…

een valk zit te bidden in de lucht
plotseling duikt hij omlaag
hij vliegt weer op met een muis in zijn bek

Dit beeld inspireert me, doet me denken aan the Creation of Ea (A Wizard of Earthsea, Ursula Leguin)

“Only in silence the word,
only in dark the light,
only in dying life:
bright the hawk’s flight on the empty sky”
~the Creation of Ea (A Wizard of Earthsea, Ursula Leguin)

Verder sluit het ook aan bij het aspect van de Jager die ik speelde met Beltane: een tijdlang roerloos bidden tot het juiste moment is gekomen.

Verder wandelend met een aantal overdenkingen.
Johannes 20: 19-22, Jezus verschijnt vlak na zijn opstanding aan zijn discipelen, waarna hij hen met de Geest beademt, Pasen en Pinksteren komen dan bij elkaar!
Interessant beeld, doet me denken aan inwijdingsrituelen van oude mysterietradities!

Vraag: wie/wat heeft me in mijn leven geinspireerd?
Antwoord:
Op de eerste plaatst mijn vader, die zijn roeping voorleefde, bruggen maakte tussen verschillende spirituele verhalen uit diverse tradities, uitspraken deed over maatschappelijk handelen en over realisering van verzoening in de dagelijkse werkelijkheid.
De inspiratie van onze chinese voorvaders zijn goed te traceren via historische documenten en overige overleveringen!
Het spoor van de onze onbekende en ongenoemde indische voormoeders is een stuk lastiger te vinden, er is zo weinig opgeschreven en overgeleverd!
Voorzover ik nu toegang kan krijgen is het op halfbewust intuitief niveau, dankzij de wayang golek en de kris die op mijn pad komt.

Vraag: hoe inspireer ik anderen?
Antwoord:
Op mijn werk, als ik processen weet te benoemen en omschrijven, en verbeteringen weet aan te geven.
In oefengroepen, als ik mijn observaties in feedback weet te verwoorden.

Aan het slot van de wandeling bespreken we in tweetallen onze ervaringen…ik had een fijne gesprekspartner waarvan ik het gevoel kreeg dat we op verwante kruisende paden zaten!

We sloten af met een gezamenlijke maaltijd in de groep, waar iedereen elkaars verhaal kon horen.

Het was een goede dag vandaag!

Zie: Zinnig Noord – Stiltewandelingen in en om Amsterdam Noord

Ontmoetingen met de voormoeders


Vandaag in een veilige en vertrouwde setting van vrienden met ervaring, trancewerk gedaan.
Mijn intentie is om meer contact te krijgen met de onbekende en onbenoemde voormoeders van de javaanse tak van mijn roots.
Dit proces is al een paar jaar gaande, mede geholpen door het verwerven van krissen en wajangpoppen.

Zingen, bewegen…en door de sluiers over me heeen te trekken, ontstaat de gelegenheid om de sluiers naar de andere werkelijkheid opzij te schuiven.

De volgende beelden en bewegingen komen door: een balinese dans, een gesluierde vrouw, vrouwen in de rijstvelden.
Hele subtiele beelden, geen heftige gebaren, evengoed intens.

Weer een stapje verder gedaan op mijn pad…de weg is nog lang, maar ik heb al een heel stuk afgelegd!

 

Wij zijn met iedereen en alles verbonden


ancestral tablet

Wij zijn met iedereen en alles verbonden
Vader van mijn vaders
Moeder van mijn vaders
Moeder van mijn moeders
Vader van mijn moeders

Nederig verzoek ik u
vandaag aanwezig te zijn
en ons inzicht te geven
vreugde te delen
en voor ons te zorgen
zodat wij het lijden
van onze families
kunnen aanvaarden

Geef ons wijsheid
om de juiste woorden te vinden
en een gerechtvaardige keuze te maken

In ons leeft het verleden
Wij geven de ketting van ervaringen
door in de toekomst
aan onze kinderen

Wij respecteren het leven
en omarmen het sterven
Vrede zij met u
Amen

Bron: Chiara Sahin-Pisanu mei 2011