Vooroudertablet


ancestral tablet
皇(huáng)清(qīng): keizerlijke Qing dynastie
顯(xĭan)考 (kăo): eerbiedwaardige overledene
欽(qīn),
遇 (yù),
吳(wú),
府(fǔ): familie
君(jūn): de edele
神(shén) 主(zhǔ): spirit zetel

孝(xiào) 男(nán): respectvolle zoon
昭(zhāo) 明(míng): de naam van de zoon van de overledene
西山 (xīshān): westelijke bergen
汪(wāng) 河(hé): wang rivier
奉祀 (fèng sì): gewijd aan

 

 

Stiltewandelingen Amsterdam Noord op moederdag 2016


Wandelen door de polder, in stilte…

een valk zit te bidden in de lucht
plotseling duikt hij omlaag
hij vliegt weer op met een muis in zijn bek

Dit beeld inspireert me, doet me denken aan the Creation of Ea (A Wizard of Earthsea, Ursula Leguin)

“Only in silence the word,
only in dark the light,
only in dying life:
bright the hawk’s flight on the empty sky”
~the Creation of Ea (A Wizard of Earthsea, Ursula Leguin)

Verder sluit het ook aan bij het aspect van de Jager die ik speelde met Beltane: een tijdlang roerloos bidden tot het juiste moment is gekomen.

Verder wandelend met een aantal overdenkingen.
Johannes 20: 19-22, Jezus verschijnt vlak na zijn opstanding aan zijn discipelen, waarna hij hen met de Geest beademt, Pasen en Pinksteren komen dan bij elkaar!
Interessant beeld, doet me denken aan inwijdingsrituelen van oude mysterietradities!

Vraag: wie/wat heeft me in mijn leven geinspireerd?
Antwoord:
Op de eerste plaatst mijn vader, die zijn roeping voorleefde, bruggen maakte tussen verschillende spirituele verhalen uit diverse tradities, uitspraken deed over maatschappelijk handelen en over realisering van verzoening in de dagelijkse werkelijkheid.
De inspiratie van onze chinese voorvaders zijn goed te traceren via historische documenten en overige overleveringen!
Het spoor van de onze onbekende en ongenoemde indische voormoeders is een stuk lastiger te vinden, er is zo weinig opgeschreven en overgeleverd!
Voorzover ik nu toegang kan krijgen is het op halfbewust intuitief niveau, dankzij de wayang golek en de kris die op mijn pad komt.

Vraag: hoe inspireer ik anderen?
Antwoord:
Op mijn werk, als ik processen weet te benoemen en omschrijven, en verbeteringen weet aan te geven.
In oefengroepen, als ik mijn observaties in feedback weet te verwoorden.

Aan het slot van de wandeling bespreken we in tweetallen onze ervaringen…ik had een fijne gesprekspartner waarvan ik het gevoel kreeg dat we op verwante kruisende paden zaten!

We sloten af met een gezamenlijke maaltijd in de groep, waar iedereen elkaars verhaal kon horen.

Het was een goede dag vandaag!

Zie: Zinnig Noord – Stiltewandelingen in en om Amsterdam Noord

Ontmoetingen met de voormoeders


Vandaag in een veilige en vertrouwde setting van vrienden met ervaring, trancewerk gedaan.
Mijn intentie is om meer contact te krijgen met de onbekende en onbenoemde voormoeders van de javaanse tak van mijn roots.
Dit proces is al een paar jaar gaande, mede geholpen door het verwerven van krissen en wajangpoppen.

Zingen, bewegen…en door de sluiers over me heeen te trekken, ontstaat de gelegenheid om de sluiers naar de andere werkelijkheid opzij te schuiven.

De volgende beelden en bewegingen komen door: een balinese dans, een gesluierde vrouw, vrouwen in de rijstvelden.
Hele subtiele beelden, geen heftige gebaren, evengoed intens.

Weer een stapje verder gedaan op mijn pad…de weg is nog lang, maar ik heb al een heel stuk afgelegd!

 

Wij zijn met iedereen en alles verbonden


ancestral tablet

Wij zijn met iedereen en alles verbonden
Vader van mijn vaders
Moeder van mijn vaders
Moeder van mijn moeders
Vader van mijn moeders

Nederig verzoek ik u
vandaag aanwezig te zijn
en ons inzicht te geven
vreugde te delen
en voor ons te zorgen
zodat wij het lijden
van onze families
kunnen aanvaarden

Geef ons wijsheid
om de juiste woorden te vinden
en een gerechtvaardige keuze te maken

In ons leeft het verleden
Wij geven de ketting van ervaringen
door in de toekomst
aan onze kinderen

Wij respecteren het leven
en omarmen het sterven
Vrede zij met u
Amen

Bron: Chiara Sahin-Pisanu mei 2011

Tomb Sweeping Day: what is remembered, lives


The ancestors are calling me to honor their remembrance!

‘Tomb Sweeping Day challenges you to step back and reflect on how your story is part of a much, much bigger story.
We are influenced by the lives of countless generations of ancestors. In turn, we will influence the lives of countless generations of descendants.
Life becomes richer and more meaningful when we realize this, but only if we feel it all the way down in our bones.
This is where ritual can help. Knowing something intellectually is like reading a menu. Ritual is like eating the meal. Reading the menu is good, but it will never fill your belly.’
http://stonechimes.com/tomb-sweeping-day/

清明 杜牧作
清明时节雨纷纷,
路上行人欲断魂。
借问酒家何处有?
牧童遥指杏花村。
qīnɡ mínɡ dù mù zuò
qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn ,
lù shànɡ xínɡ rén yù duàn hún 。
jiè wèn jiǔ jiā hé chǔ yǒu ?
mù tónɡ yáo zhǐ xìnɡ huā cūn 。
Qing Ming by Du Mu
It drizzles endless during the rainy season in spring,
Travelers along the road look gloomy and miserable.
When I ask a shepherd boy where I can find a tavern,
He points at a distant hamlet nestling amidst apricot blossoms.


清明上河圖
Along the River During the Qingming Festival

蜀錦裝金壁
吳工聚碎金
謳歌萬井富
城闕九重深
盛事誠觀止
遺踪借探尋
當時誇豫大
此日歎徽欽
Shǔjǐn zhuāng jīn bì
Wú gōng jù suìjīn
ōugē wànjǐng fù
chéngquè jiǔchóng shēn
shèngshì chéng guānzhǐ
yízōng jiè tànxún
dāngshí kuā Yù dà
cǐrì tàn Huī Qīn
A wall of gold has been mounted on Shu brocade.
Craftsmen from Wu collect spare change
To pay tribute to the abundance of a myriad of families.
The watchtowers of the city rise to great heights.
The bustling scene is truly impressive.
It is a chance to explore vestiges of bygone days.
At that time, people marveled at the size of Yu,
And now, we lament the fates of Hui and Qin.

Emporium of Wonders: koffiedik kijken


In het weekeinde van Valentijn ging ik langs bij Emporium of Wonders in het kader van 24 uur kennismaken met Amsterdam Oost.

Als eerste op mijn programa stond koffiedikkijken bij marieke warmelink

coffee01 coffee02

Methode:
-eerst werd globaal de inhoud van het kopje gelezen
-als laatste werd ingezoomd via de afdruk op het schoteltje

Impressies:
-stevig bakkie leut, eenderde van het kopje bleef gevuld met drab
-een behoorlijke klont kwam van de bodem omhoog

Duiding: (mijn parafrase)
-informatie uit de benedenwereld, de overledenen, maar ook het voorouderveld, komt de laatste steeds meer in mijn bewustzijn, roept om aandacht, kennelijk heb ik hier werk te doen aan de tranen van de voorouders, met name de ongenoemde indische voormoeders.

Observatie:
Het is nogal een klus, ik zie er tegenop, maar het Werk moet gedaan worden.